Det bästa för att få 0-(nästan)12V är att använda en pot och en effekttransistor.

Poten ska vara på minst 1K (gärna högre), men den behöver inte tåla så mycket,

räcker med 0.1-0.2 watt. Transistorn ska vara av NPN typ, kisel, och tåla

lite effekt, minst 1/4 av fläktens effekt. Kolla under Diskreta

halvledare\transistorer\effektransistorer, kisel på Elfa. BD135 med TO126 kapsel

Art. Nr. 71-028-74, räcker för att driva alla fläktarna i datorn och lite till.

 

Sen kopplar man de fasta benen på poten till +12 och jord, den rörliga kopplar

man till basen på transistorn. Kollektorn kopplar man till +12 och emittern

till + på fläkten, och fläktens - kopplas till jord. Svårare är det inte.

 

Med den kan man stänga av fläkten helt, men man kommer inte upp i 12V med den,

max är ca. 11,4 men det är mycket bättre än med en regulator där max är ca 10,5

Det som är bra med den här kopplingen är att man inte behöver matcha poten

till fläkten, den funkar lika bra vilken fläkt du än har, eller antal fläktar på.

 

Använder man sig av dom komponenter jag beskrivit så ska det kopplas så här

Lämpliga artiklar från Elfa

Transistor BD135/ph NPN 71-028-74

Potentiometer 4.7K 64-258-39

eller 10K 64-258-47

Lysdiod och motstånd beroende på vad man

vill ha för färg.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.